Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status Prawny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. DZ.U. z 2018 r. poz 160 z późn. zm.),
  • Uchwały nr 102/1453/72 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu  z dnia 25 września 1972 roku o utworzeniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu,
  • Zarządzenia wojewody Opolskiego nr 146/97 z dnia 16 grudnia 1997 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
  • Uchwały Nr XXXVIII/416/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im.św. Jadwigiw Opolu oraz zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu.
  • Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • Statutu.